PILNE PROMOCJA

Kurs Ochrony na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

1690 zł

Opis

Przyjmujemy zapisy na Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej osób i mienia.

Kurs trwa 245 godzin, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym tj. w soboty i niedziele (2,5 miesiąca).

Kurs składa się z kilku bloków tematycznych są to zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia teoretyczne to :

- przedstawienie ogólnych zasad i warunków wykonywania zawodu pracownika ochrony,
- pierwsza pomoc
- blok prawny
- ochrona osób
- ochrona mienia
- konwojowanie
- etyka zawodowa pracownika ochrony

Zajęcia praktyczne to:

- samoobrona, taktyki i techniki interwencji
- wyszkolenie strzeleckie, strzelanie na strzelnicy

Po zakończeniu kursu wydajemy zaświadczenie które uprawnienia do wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony.

Lista ta jest listą Komendanta Głównego Policji natomiast wpisów dokonują Komendanci Wojewódzcy właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Nie ma egzaminów państwowych.

Zapraszamy

www.kursochrony.pl

INFORMACJE i ZAPISY tel. 692. 872. 252

W naszej ofercie również:

- kurs doskonalący
- kurs na Imprezy Masowe dla Służb Porządkowo Informacyjnych
- kurs na Imprezy Masowe dla Kierowników ds. Bezpieczeństwa
- kurs na broń przygotowanie do egzaminu państwowego na Legitymację Osoby Dopuszczonej do posiadania broni

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Szkoła Ochrony STS SECURITY TACTICAL SERVICES

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: 692872252
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wprzemyslu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Autor ogłoszenia

Szkoła Ochrony STS SECURITY TACTICAL SERVICES

December 18, 2022 20:42

Lokalizacja

Skierniewice

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...